Stikkord: demning

  • Vårsyssel

    Vår og varme vær gir nye muligheter, og når våren først kommer dukker det opp en hang og trang til å bedrive egentradisjonelle sysler. Som en slags feiring av våren kanskje. Høyt oppe på syssellista ligger følgende og jeg har fått utført to av disse til nå. Den ene er å lage demninger og lede […]