Error 06

Det var på tide å sjekke om trening kunne ha hatt en effekt.

Jeg fikk henda på en elektrisk versjon av blodtrykksmåler. Den så ut som en krysning av svettebånd og litt stor og stram klokke, med en relativt kraftig vibrasjon. Første test ga et foruroligende resultat. Andre test ga et noe bedre. 62 i hvilepuls må vel være ok. Men stort lavere kan man kanskje ikke gå.

Neonsnø

Det blir svært enkelt å dra paralleller til molbohistorier. Så enkelt at jeg tror dette må ha en genialisk forklaring utenfor min fatteevne.

I forhold til de andre avmerkingene i nærheten skal det tydeligvis graves et sted, så jeg fryktet det verste – at snøen skulle smelte før de fikk satt i gang. Men i dag så jeg at de var i ferd med å starte gravingen. Så nærme Meteorologisk institutt må jo værmeldingene stemme. Og det gjør de tydeligvis.

Biblioteket

Man skal holde seg innenfor regelverket også når det kommer til universitetsbiblioteket.

Jeg lånte en bok for litt over ett år siden, og har stadig fornyet lånet. Helt til denne uka. Da fikk jeg et brev i posten som sa at dette var fjerde purring og om jeg ikke leverte boka sporenstreks ble det et erstatningskrav. Det viste seg at jeg enkelt hadde oversett de to første purringene, men den tredje kunne jeg ikke finne igjen.

Uansett, dagen etter troppet jeg opp, men det var vanskelig å få levert. Jeg var svartelistet, men fikk nå lagt fra meg boka til en myndig person.

Saken var likevel ikke helt over, for jeg måtte til hovedbiblioteket og gjøre bot for min synd og betale et administrasjonsgebyr. Det gjorde jeg med glede. Det må koste å være sløv.