Stikkord: nyvinning

  • Urban Survival Kit

    Storbylivet kan by på mange uforutsette og overraskende utfordringer, og da gjelder det å være parat. Så etter modell av Rambokniven er jeg i ferd med å utarbeide et Urban Survival Kit. Kitet er en ikke-voldelig samling. Sammenligningen med Rambos kniv er mer ideen om at du har små enheter samlet på et lite og […]