Stikkord: penger

  • Tipping

    Jeg og Helge hadde for noen år siden et tippelag bestående av meg og han. Filosofien var at hvis noen med ikke fullt så overdrevent god peiling først fikk 12 rette ville premien bli høy. Toppremien uteble. Måten tippelaget opprinnelig arbeidet på var at jeg kom til Helge på en formiddag midt i uka, og […]