Stikkordarkiv: do

Doinstruks

Noen ganger må man benytte seg byens offentlige toaletter. Også de er ganske selvforklarende i bruk, men av og til følger det noen instrukser. Turen i Vigelandsparken genererte et utdrivingsbehov, så parkens fasiliteter måtte oppsøkes. På døren sto det en forklaring på hvordan man skulle låse døren.

Denne instruksen er ganske forvirrende for meg, kanskje særlig når jeg har mulighet til å lese begge språk. Muligens mangler det et ord i den engelske setningen, men likevel kan det virke som om at right ikke er høyre, men rett, og at det riktige er å vri til venstre, men det var ikke mulig. Men hvis man leser den norske så er det tydelig at man skal vri mot dørkarmen, som er til høyre. Og hva er knob og hva er knapp. Og hva med dørklinka. For den kunne man vri oppover mot høyre, altså mot dørkarmen. Låsen kunne også vris samme vei.

Litt av noen problemer man må stri med i hverdagen. Det hele endte med at jeg vrei litt på alt sammen og lot døra stå åpen. Det gikk fint det også.

Toalettkunst

Dofasilitetene på byens kafeer og utesteder er i prinsippet stort sett ganske like og fyller en nødvendig funksjon. Interiørmessig kan det variere noe, og kan skape en viss underholdning. Til eksempel har eller i alle fall hadde noen av blinderndoene nedskriblet noen spørsmål og svar, samt et og annet filosofisk utbrudd. Til tider interessant.

I dag besøkte jeg Kafe Celsius nede i kvadraturen. Et dobesøk var på sin plass, og inne i båsen var følgende bilde – eller skal jeg si kunstverk, strategisk plassert i øyehøyde fra sittende posisjon.

Det er flere ting jeg synes er rart med dette. Det ene er motivet som er relativt uinteressant og kjedelig. Kombinasjonen av bildemotiv og hvor bildet er plassert i rommet er noe forstyrrende. En annen ting er at det er til salgs, men hvem vil kjøpe et dobefengt kunstverk og henge det i stua. Og til sist det faktum at bildet koster hele 5000 kroner.

Til sammenligning er utsikten fra doen på Revolver denne.