Det endelige resultatet har gitt et første resultat! En flott notis på Morgenbladets kultursider. Til og med et bilde av Åse Kleveland. Det passer finfint det, selv om The Vineyards i følge presseskrivet «foretrekker Grynets versjon». Ikke et vondt ord om Åse.

Men tror du ikke at det på side 29 i samme avis står om noen som slår mynt på samme låt? Dansetruppen Toy Boys kjører et show som de har kalt Intet er nytt under solen. Tolker jeg det riktig liker Morgenbladet The Vineyards sin Intet er nytt under solen bedre.